Ett samarbets- och
stadsutvecklingsprojekt

Grundandet av Nordkajen gör nu att Örnsköldsvik får en helt ny aktör inom fastighetsutveckling

Ett nytt stadsutvecklings-
projekt i Örnsköldsvik

Ett nytt stadsutvecklings-
projekt i Örnsköldsvik

Ett nytt stadsutvecklings-
projekt i Örnsköldsvik

INFO OM PROJEKTET

Nordkajen Fastighetsutveckling AB har kommit överens med Örnsköldsviks kommun om en fortsatt stadsutveckling av den inre hamnen, i anslutning till resecentrum, i centrala Örnsköldsvik. Planerna innefattar idag idéer om nyproducerade lokaler för kontor, vård, utbildning, butiker, bostäder och parkeringshus. Ytterligare funktioner kan tillkomma över tid, beroende på marknadens önskemål. Investeringen beräknas uppgå till mellan 170-230 miljoner kronor beroende på slutlig lösning.

För att utveckla och förvalta de nya fastigheterna har Nordiska Centrumhus och Strandkajen startat det gemensamma bolaget Nordkajen Fastighetsutveckling AB.

HÅKAN
MARTINELL

VD – Nordiska Centrumhus
& Nordkajen

Det känns jättekul att få vara en del av Örnsköldsviks utveckling, och vi tror verkligen att dessa projekt kan utgöra en bra grund för framtida stadsutveckling. Vi äger sedan tidigare ”ÖA-Husen” i Örnsköldsvik och är en relativt ny aktör i staden. Vi är helt övertygande om att Örnsköldsvik har behov av mer bostäder och moderna verksamhetslokaler med tydlig miljöprofil.”  Grundandet av Nordkajen  gör nu att Örnsköldsvik får en helt ny aktör inom fastighetsutveckling.”

MARKUS
NÄSLUND

delägare
nordkajen

”Det känns inspirerande att medverka till att denna del av staden blir mer levande och attraktiv. Målet är att utveckla Örnsköldsviks stadskärna och bidra till att både gäster och invånare trivs.”

CARINA NORDSTRÖM

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

"En mycket positiv satsning i utvecklingen av Örnsköldsvik. Detta är verkligen ett stadsutvecklingsprojekt och ett bra bidrag till denna stadsdel. Det handlar om såväl bostäder och kontor som parkering och dessa blir lösta i ett sammanhang."

Kontakt

HÅKAN MARTINELL

VD Nordkajen
hakan.martinell@nordiskacentrumhus.se
Tel. 0660-43 17 80

Kontakt

HÅKAN MARTINELL

VD Nordiska Centrumhushakan.
martinell@nordiskacentrumhus.se
Tel. 0660-43 17 80

Kontakt

HÅKAN MARTINELL

VD Nordkajen
hakan.martinell@nordiskacentrumhus.se
Tel. 0660-43 17 80